☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej w Szczytnie

nnn
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Karta projektu: „Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej w Szczytnie”

Tytuł projektu

 

„Budowa i przebudowa ulic: Przemysłowej, Łomżyńskiej, Towarowej w Szczytnie”

Beneficjent oraz miejsce realizacji projektu

 

Beneficjent:

Gmina Miejska Szczytno. Ul. Sienkiewicza 1, 12- 100 Szczytno;

Miejsce realizacji:

Szczytno

 

Termin realizacji projektu

21.08.2006 r. - 27.10.2011 r.

Nazwa działania (priorytet, działanie
i poddziałanie)

 

Oś Priorytetowa 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Działanie 5.2 – Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu
Poddziałanie5.2.1 – Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny

Koszt inwestycji (kwota ogółem, wielkość dofinansowania ze środków unijnych)

Kwota ogółem12 635 362,29 PLN

Dofinansowanie: 4 999 478,13 PLN (47,54%- kosztów kwalifikowanych)

Cel projektu

 

Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych terenów aktywnych gospodarczo, a tym samym podniesienie konkurencyjności regionu i zwiększenie mobilności mieszkańców. Odciążenie zabytkowego i gospodarczego centrum miasta poprzez przekierowanie ciężkiego ruchu samochodowego (utworzenie tzw. „małej obwodnicy”).

Krótki opis projektu (na czym polega inwestycja)

 

 

 

 

 

 

Projekt zakłada poprawę złego stanu dróg będących przedmiotem niniejszego projektu. Przebieg projektowanych tras pokrywa się z istniejącymi drogami. W skład przedsięwzięcia wchodzą też działania związane m.in.:
- ze zmniejszeniem eksploatacji pojazdów samochodowych
- z ułatwieniem mobilności mieszkańców związanej z długim czasem przejazdu oraz niskim komfortem podróży
- ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych
Niezbędne jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obecnych i prognozowanych potrzeb miasta oraz do standardów Unii Europejskiej.

Korzyści z projektu dla regionu, mieszkańców

Wzrost atrakcyjności  nie tylko turystycznej regionu, ale także jako miejsca zamieszkania. Zaktywizowanie terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie projektu poprzez poprawę ich dostępności komunikacyjnej. W efekcie na terenach tych powstaną nowe przedsiębiorstwa, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia

 

 

Wytworzył:
P.Paszkiewicz
Udostępnił:
Agnieszka Kaczmarczyk
(2003-09-09 14:04:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Trzciński
(2017-03-22 10:45:11)
 
 
ilość odwiedzin: 4944592

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X