☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu- Burmistrz Miasta

Funkcję Burmistrza sprawuje: Krzysztof Mańkowski

Tel: (89) 624-72-00
Fax: (89) 624-72-01

e-mail: burmistrz@um.szczytno.pl

Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącymi sprawami Miasta,
2/ reprezentowanie Miasta i Urzędu oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Miasta,
3/ nadzorowanie realizacji budżetu Miasta,
4/ podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpowodziowej, za wyjątkiem wydawania w tym zakresie przepisów porządkowych,
5/ kierowanie pracą Urzędu,
6/ powołanie Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
7/ wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
8/ przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
9/ nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników Urzędu zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, prawa pracy i Statutu oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Urzędu,
10/ przedstawianie Radzie wniosków o powołanie i odwołanie Skarbnika oraz Sekretarza,
11/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
12/ wydawanie decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
13/ podejmowanie decyzji dotyczących zwykłego zarządu mieniem Miasta,
14/ niezwłoczne ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania.
 
Burmistrz może:
1/ upoważnić Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
2/ powierzyć Zastępcy i  Sekretarzowi prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.
 
Pod bezpośrednim nadzorem Burmistrza pozostają następujące jednostki organizacyjne Urzędu:
1/ Komenda Straży Miejskiej,
2/ Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
3/ Referat ds. Projektów i Informacji.

Wytworzył:
UM Szczytno
Udostępnił:
Piotr Paszkiewicz
(2020-07-23 13:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Paszkiewicz
(2020-07-23 13:29:44)
 
 
ilość odwiedzin: 4944625

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X