☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY
Herb Gmina Miejska Szczytno - BIP ARCHIWALNY

Sobota 01.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zabezpieczenie istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie w ramach projektu "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego"

Nasz znak : GM.L.271.6.2018                                            Szczytno, dnia 19 lutego 2019 r.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
dotyczy: postępowania przetargowego  pn. „Zabezpieczenie istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie w ramach projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”

Podstawa prawna unieważnienia - - art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z póź.zm.)

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 9.200.000,00 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej 14.876.644,37 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


 
 
ilość odwiedzin: 4999266

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X