NazwaTypDataOperacja
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w Szczytnie przy ul. Osiedleńczej, dz. 677/1, 677/2 i 677/3 i 667/12 (znak: GPO.6840.24.2016 z dnia 23.09.2019r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lidzbarskiej dz. 623/8 i 608/4 wraz z udziałem 1/7 części w działce nr 623/9 (znak: GPO.6840.14.2018 z dnia 02.09.2019r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lidzbarskiej dz. 623/10 i 608/3 wraz z udziałem 1/7 części w działce nr 623/9 (znak: GPO.6840.14.2018 z dnia 02.09.2019r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Lidzbarskiej dz. 623/11 i 608/2 wraz z udziałem 1/7 części w działce nr 623/9 (znak: GPO.6840.14.2018 z dnia 02.09.2019r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Gałczyńskiego w Szczytnie, dz. 513/1 (znak: GPO.6840.26.2014 z dnia 20.08.2019r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Dąbrowskiego w Szczytnie, dz. 187/7, 187/8 i 187/9 (znak: GPO.6840.62.2017 z dnia 19.08.2019r.))el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych przy ul. Leśnej w Szczytnie, dz.434/13, 434/14, 434/15, 434/16 i 434/17 (znak: GPO.6840.18.2015 z dnia 19.08.2019r.))el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Polnej, dz. 164/8 (znak: GPO.6840.5.2018 z dnia 22.07.2019r.))el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczytnie przy ul. Łomżyńskiej, dz. 583/12 (znak: GPO.6840.23.2012 z dnia 25.02.2019r.)) el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Przemysłowej, działka nr 425/9, 425/10, 425/12 (znak:GPO.6840.24.2013 z dn. 17.12.2018r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>