NazwaTypDataOperacja
Informacja o wyniku I przetarg ustnego nieograniczonego na zbycia działki 164/4 wraz z udziałem 1/4 w działce nr 164/6 przy ul. Polnej w Szczytnie (znak: GPO.6840.24.2015 z dn. 20.03.2017r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki nr 164/5 wraz z udziałem 1/4 w działce nr 164/6 przy ul. Polnej w Szczytnie (znak: GPO.6840.24.2015 z dn. 20.03.2017r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki nr 677/2 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej, położonej w Szczytnie przy ul. Osiedleńczej (znak:GPO.6840.24.2016 z dn. 17.02.2017r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie działki nr 677/1 wraz z ustanowieniem służebności gruntowej, położonej w Szczytnie przy ul. Osiedleńczej (znak:GPO.6840.24.2016 z dn. 17.02.2017r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 211/9 położonej w Szczytnie przy ul. Śniadeckiego/Dąbrowskiego (znak: GPO.6840.31.2016 z dn. 17.02.2017r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działki nr 173/28 wraz z udziałem 1/3 w działce 173/24, położonej w Szczytnie przy ul. Korczaka (znak:GPO.6840.36.2014 z dn. 17.02.2017r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Sikorskiego 2 w Szczytnie (GPO.6840.42.2015 z dn. 22.11.2016r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Mieszka I 25 (znak. GPO.6840.44.2015) z dnia 14.11.2016 r.el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanje garażem wraz z udziałem 625/10000 w prawie użytkowania wieczystego dz. 371/22 przy ul. Leyka (GPO.684013.2014 z dnia 07.11.2016 r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie, położonego przy ul. Kościuszki 13 (GPO.6840.9.2016 z dn. 31.10.2016r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej w Szczytnie przy ul. Plac Wolności (znak: GPO.6840.43.2017 z dnia 23.11.2020r.)el. menu2020-11-23MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>