Przydatne linki

 

POLSKI SERWER PRAWA

Ministerstwo Sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny

Sejm RP

Sąd Najwyższy RP

 


 

CENTRALE ZWIĄZKOWE


http://www.opzz.org.pl


http://www.solidarnosc.org.pl
  

 http://www.fzz.org.pl

 

 


 

poniżej zamieszczamy linki do stron organizacji związkowych, które napotkaliśmy w naszych wędrówkach po internecie

 Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Związek Zawodowy "Budowlani"

Ogólnopolski ZZ Pielęgniarek i Położnych  

    Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80"   NSZZ "Solidarność 80"

Ogólnopolski Pracowniczy ZZ Konfedreacja Pracy