WAŻNA INFORMACJA DOT. ZAŁATWIANYCH SPRAW

WAŻNA INFORMACJA DOT. ROZPATRYWANYCH SPRAW

 

Szanowni Państwo!

Już od początku 2004 roku informacje o Państwa pismach kierowanych do urzędu znajdą się w BIP-ie.

Dołożyliśmy nową podkategorię „Moja sprawa” w kategorii „Załatwianie spraw w Urzędzie”.

Po podaniu identyfikatorów pisma, którymi dla osoby fizycznej są:

-         numer PESEL lub

-         numer Dowodu Osobistego lub

-         numer pisma według dziennika korespondencji przychodzącej;

a dla osoby prawnej:

-         numer NIP lub

-         numer REGON lub

-         numer pisma według dziennika korespondencji przychodzącej;

znajdziecie Państwo podstawowe informacje o swoim piśmie. Są to między innymi:

-         numer pisma według dziennika korespondencji przychodzącej;

-         data wpływu pisma do urzędu;

-         nazwa wydziału, do którego pismo zostało skierowane;

-         planowany termin załatwienia pisma;

-         stan pisma (w trakcie, załatwione);

-         data załatwienia pisma.

Nie musicie – szanowni Interesanci – już chodzić do urzędu ani dzwonić, żeby dowiedzieć się, czy na Wasze pismo przygotowano już odpowiedź.

Jeśli chcecie Państwo śledzić swoje pismo w BIP-ie dopiszcie numer PESEL lub numer dowodu osobistego. Tylko tak odnajdziecie swoje pismo.

Jeśli nie znacie Państwo numeru pisma, możecie go uzyskać poprzez podanie w podkategorii „Moja sprawa” jako kryterium wyszukiwania np. numeru PESEL, wówczas system wyszuka wszystkie sprawy w urzędzie, dla zidentyfikowanego po PESEL-u interesanta.

Wszystkie wyszukane sprawy będą wyświetlane z podaniem numeru pisma oraz daty jego utworzenia.

Po zapoznaniu się ze szczegółami danej sprawy (a przede wszystkim z informacją który wydział zajmuje się naszą sprawą) możemy w podkategorii „Kolejność załatwiania spraw” odnaleźć właściwy wydział i sprawdzić, znając numer swojego pisma, w jakiej kolejności jest załatwiana nasza sparwa.

UWAGA!!

W POCZĄTKOWEJ FAZIE WDRAZANIA NINIEJSZEGO SYSTEMU (Z UWAGI NA PROBLEMY TECHNICZNE I PROCEDURALNE) BĘDĄ ZAMIESZCZANE W SYSTEMIE TYLKO TE SPRAWY, KTÓRYCH WNIOSKODAWCA WYRAŹNIE ZAZNACZY TO W SWOIM WNIOSKU I PODA NIEZBĘDNE W/W INFORMACJE.