Zabezpieczenie istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie w ramach projektu "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego"

data: Szczytno, dnia 18 lutego 2019 r.

oznaczenie sprawy:GM.L.271.6.2018

INFORMACJA
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

podczas otwarcia ofert dotyczących przetargu nieogranicaonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - pzp na wykonanie robót budowlanych p.n. „Zabezpieczenie istniejących ruin w formie trwałej ruiny dawnego zamku w Szczytnie w ramach projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”


Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 9.200.000,00 zł. W terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz 10.00 złożyli oferty n/w Wykonawcy:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto (zł)

 

Okres gwarancji i rękojmi

Termin wykonania

 

1

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "ROMBUD" Sp. z o.o.

10-408 Olsztyn ul.Lubelska 37c

14.876.644,37

72

01.11.2020

2

Przedsiębiorstwo Budowlane "Skorłutowki" sp.j. Jerzy i Ewa Skorłutowscy 10-170 Olsztyn ul.Gietkowska 9c/1

12.777.766,24

60

30.11.2020